Category Archives: Walne Zgromadzenia

Home Category Archives

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – czwartek, 27 czerwca 2024 r.

By: admin / 2024-05-29

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i §7 ust. 3-4 Statutu spółki Zarząd Red Square Games S.A. („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 4021 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Knuplerz&Partnerzy, ul. Grzegórzecka 105, 31-532 Kraków. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie […]

Read More

Copyright © 2022. Designed by WordPressRiver