IV. Strategia rozwoju

 

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój poprzez prowadzenie działalności w obszarze produkcji gier komputerowych oraz gier „bez prądu”. Realizacja poniżej opisanych celów strategicznych znacząco zdywersyfikuje portfolio produktów oferowanych przez Spółkę, dzięki czemu zwiększy jej skalę działalności.

 

W segmencie gier komputerowych Emitent planuje tworzyć nisko i średnio budżetowe gry w modelu Indie Premium o jakości gier AA+. Począwszy od 2023 r. celem Emitenta jest przeznaczenie do sprzedaży dwóch gier na PC oraz DLC do tych gier w okresie trzech lat. Planowane gry będą osadzone w budowanym przez Spółkę globalnym IP SlavicPunk, którego częścią jest IP Michała Gołkowskiego SibirPunk, do którego Emitent nabył prawa majątkowe. Liczba DLC będzie zależna od wyników sprzedaży gier, a intencją Emitenta jest stworzenie poprzez wydawanie DLC tzw. „długiego ogona sprzedaży” dla tytułów. W przyjętej strategii Emitent zakłada wydanie gier również na konsole: Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. W zależności od atrakcyjności finansowej ofert, Emitent nie wyklucza podpisania umów wydawniczych na tworzone gry, pomimo własnych planów na tworzenie portfolia wydawniczego dla swoich tytułów oraz tytułów zewnętrznych zespołów developerskich.

 

W segmencie gier bez prądu, począwszy od 2023 r., celem Emitenta jest produkcja i przeznaczenie do sprzedaży dwóch gier w okresie dwóch lat, dedykowanych na rynki zachodnie, z możliwie jak największą lokalizacją językową, przy udziale partnerów wydawniczych z poszczególnych krajów.

 

Strategia rozwoju Spółki zakłada również poszerzenie swojej działalności o kolejny obszar obejmujący działalność wydawniczą dla swoich produktów jak i gier wideo tworzonych przez zewnętrznych deweloperów oraz świadczenie usług portowania gier na platformy Xbox, Nintendo Switch i PlayStation. Dodatkowo, Spółka, dzięki posiadaniu kompletnego zespołu o szerokich kompetencjach umożliwiających tworzenie gier na zlecenie, planuje pozyskać klienta, dla którego wykona pełną realizację gry na PC wraz z portami, przy czym wskazać należy, że Emitent zawarł umowę z zewnętrznym wydawcą Gaming Factory S.A., dla którego wykona port gry SlavicPunk: Oldtimer na konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

 

Ważnym celem dla Emitenta jest stworzenie solidnego i rozpoznawalnego IP, które umożliwi spółce osiąganie przyszłych zysków ze sprzedaży franczyzy również w innych obszarach. W związku z tym, Emitent nie wyklucza stworzenia ekranizacji serialowej posiadanego IP.

 

Przyjęta strategia rozwoju będzie realizowana przez Emitenta w latach 2023-2025. Spółka, w celu realizacji strategii, przeprowadziła emisję akcji serii F i G, w ramach której pozyskała łącznie ok. 2,7 mln zł.

Środki zostaną wydatkowane w następujący sposób:

  • 90% pozyskanej kwoty na działalność operacyjną związaną z produkcją gier,
  • 5% pozyskanej kwoty na marketing gier,
  • 5% pozyskanej kwoty na koszty ogólnego zarządu.

 

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności, przy czym obecnie emisja akcji nie jest planowana.