IX. Prezentacje

 

Prezentacja z debiutu na rynku NewConnect z dnia 14 listopada 2023 r. [PDF]