XII. Kalendarium

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd spółki Red Square Games z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Raport roczny:
raport roczny za 2023 r. – 29 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.