VIII. Raporty 

EBI

2023-11-08 08:01:14Bieżący | 1/2023
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
2023-11-08 08:08:32Bieżący | 2/2023
Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
2023-11-14 17:31:08Kwartalny | 3/2023
Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2023 roku
2024-01-17 14:57:50Bieżący | 1/2024
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
2024-02-09 12:02:07Bieżący | 2/2024
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024
2024-02-14 21:26:27Kwartalny | 3/2024
Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2023 roku

ESPI

2023-08-03 17:39:49Bieżący | 2/2023
Zawarcie umowy z Smilegate Holdings Inc. na dystrybucję gry SlavicPunk: Oldtimer
2023-08-14 15:58:23Bieżący | 3/2023
Rozpoczęcie sprzedaży gry pt. SlavicPunk: Oldtimer na platformie Epic Games Store
2023-08-16 14:31:43Bieżący | 4/2023
Zawarcie umowy dystrybucyjnej
2023-08-21 11:30:55Bieżący | 5/2023
Zawarcie umowy wydawniczej
2023-11-27 16:49:58Bieżący | 8/2023
Powiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2023-11-30 17:11:57Bieżący | 9/2023
Premiera gry SlavicPunk: Oldtimer na platformie STOVE Indie
2023-12-01 11:09:22Bieżący | 10/2023
Korekta raportu ESPI 9/2023: Premiera gry SlavicPunk: Oldtimer na platformie STOVE Indie
2023-12-22 09:38:37Bieżący | 11/2023
Powiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2024-01-11 18:06:19Bieżący | 1/2024
Powiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2024-02-07 18:01:28Bieżący | 2/2024
Zawarcie znaczącej umowy
2024-02-29 18:43:10Bieżący | 3/2024
Aktualizacja planu premier gier Spółki oraz oficjalna zapowiedź gry Sancticide