VIII. Raporty 

EBI

2023-11-08 08:01:14 Bieżący | 1/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
2023-11-08 08:08:32 Bieżący | 2/2023 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
2023-11-14 17:31:08 Kwartalny | 3/2023 Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2023 roku
2024-01-17 14:57:50 Bieżący | 1/2024 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
2024-02-09 12:02:07 Bieżący | 2/2024 Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024
2024-02-14 21:26:27 Kwartalny | 3/2024 Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2023 roku
2024-05-29 13:22:46 Roczny | 6/2024 Jednostkowy raport roczny za 2023 rok obrotowy.
2024-05-29 21:16:50 Bieżący | 7/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Red Square Games S.A. wraz z projektami uchwał

ESPI

2023-08-03 17:39:49 Bieżący | 2/2023 Zawarcie umowy z Smilegate Holdings Inc. na dystrybucję gry SlavicPunk: Oldtimer
2023-08-14 15:58:23 Bieżący | 3/2023 Rozpoczęcie sprzedaży gry pt. SlavicPunk: Oldtimer na platformie Epic Games Store
2023-08-16 14:31:43 Bieżący | 4/2023 Zawarcie umowy dystrybucyjnej
2023-08-21 11:30:55 Bieżący | 5/2023 Zawarcie umowy wydawniczej
2023-11-27 16:49:58 Bieżący | 8/2023 Powiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2023-11-30 17:11:57 Bieżący | 9/2023 Premiera gry SlavicPunk: Oldtimer na platformie STOVE Indie
2023-12-01 11:09:22 Bieżący | 10/2023 Korekta raportu ESPI 9/2023: Premiera gry SlavicPunk: Oldtimer na platformie STOVE Indie
2023-12-22 09:38:37 Bieżący | 11/2023 Powiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2024-01-11 18:06:19 Bieżący | 1/2024 Powiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2024-02-07 18:01:28 Bieżący | 2/2024 Zawarcie znaczącej umowy
2024-02-29 18:43:10 Bieżący | 3/2024 Aktualizacja planu premier gier Spółki oraz oficjalna zapowiedź gry Sancticide
2024-05-29 21:26:08 Bieżący | 4/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Red Square Games S.A. wraz z projektami uchwał