I. Działalność Spółki 

Red Square Games S.A. została założona w listopadzie 2020 r. w Krakowie. Jednym z założycieli spółki oraz członkiem Rady Nadzorczej jest znany polski pisarz fantastyki, science-fiction i powieści historycznych Michał Gołkowski, od którego Spółka nabyła prawa autorskie do książkowego uniwersum „SybirPunk”. Z kolei w 2021 r. do Spółki dołączył Krzysztof Wolicki, doświadczony przedsiębiorca i game designer, który od sierpnia 2022 r. pełni w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

 

Obecnie działalność gospodarcza Emitenta skupia się na dwóch obszarach związanych z grami:

 

I. Gry komputerowe

Pierwszy obszar działalności stanowi produkcję gier komputerowych własnych oraz na zlecenie innych podmiotów. W ramach tego obszaru Spółka zatrudnia obecnie trzydziestoosobowy zespół specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych studiach gamedevowych, takich jak CD Projekt, Flying Wild Hog, CI Games. Właśnie to bogate doświadczenie zespołu zapewnia Spółce możliwość realizacji pierwszego projektu gry wideo bez konieczności korzystania ze wsparcia zewnętrznych developerów. W tym obszarze Spółka planuje tworzyć nisko i średnio budżetowe gry w modelu Indie Premium o jakości gier AA+. Emitent wprowadził na rynek pierwszą grę wideo SlavicPunk: Oldtimer na PC opartą o cykl powieści Michała Gołkowskiego pt. „SybirPunk”. Emitent dysponuje wyłączną licencją na produkcję gier wideo na motywach wybranego cyklu powieści, która obowiązuje na czas nieokreślony. Premiera portów konsolowych dla gry planowana jest na I kw. 2024 roku wspólnie z wydawca Gaming Factory S.A. Dodatkowo Emitent wykonuje tzw. „work for hire”, gdzie otrzymuje odpłatne zlecenia na stworzenie różnego rodzaju elementów gier dla innych firm. Stałe przychody zewnętrzne pozwalają w znacznym stopniu pokryć koszt utrzymania zatrudnionego personelu jak i Spółki. W tym obszarze Spółka zawarła w dniu 20 marca 2023 r. umowę z Sylen Studio S.A. Emitent w ramach umowy z Sylen Studio S.A. zrealizował cztery kamienie milowe współpracy, które zostały odebrane przez zleceniodawcę, co skutkowało osiągnieciem przychodu z tego tytułu, w wysokości 1.200.000,00 zł brutto. Obecnie Emitent w dużej mierze skupia się na realizacji projektu na zlecenie i w zależności od zapotrzebowania dzieli zespół specjalistów pomiędzy zlecenie a realizację projektów własnych oraz rozwój uniwersum Michała Gołkowskiego. Podział zasobów personelu waha się w zakresie 20-30% zaangażowania przy projektach własnych i odpowiednio 70-80% zaangażowania na zlecenie. Wskazać również należy, że w dniu 4 stycznia 2023 r. Emitent zawarł umowę, na podstawie której udzielił licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do assetów, z tytułu której otrzymał wynagrodzenie w kwocie 150.000,00 zł netto.

Spółka podpisała także umowę z notowanym na głównym rynku GPW Gaming Factory S.A. na wydanie wspomnianego tytułu na PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S. W ramach udzielenia licencji spółce dla Red Square Games S.A. przysługuje wynagrodzenie w kwocie 150.000,00 zł, a także prowizja uzależniona od przychodów ze sprzedaży gry oraz wynagrodzenie z tytułu portowania gry przez specjalistów Emitenta. Dodatkowo Emitent zawarł trzy umowy dystrybucyjne dla gry. Pierwsza z globalnym dystrybutorem Plug in Digital, drugą z chińskim CE-Asia na terytorium Chin kontynentalnych, Hong Kongu, Tajwanu, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Singapuru, Wietnamu i Filipin oraz trzecią umowę z Smilegate Holdings Inc. z siedzibą w Republice Korei, która zakłada przygotowanie i dystrybucję przez partnera gry w języku koreańskim.

 

II. Gry „bez prądu”

Drugi obszar działalności obejmuje gry „bez prądu”, dla których Emitent pełni rolę producenta oraz współwydawcy. Obszar ten ma za zadanie wprowadzić na rynek produkty takie jak gry planszowe, fabularne oraz karciane w formie fizycznej oraz cyfrowej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zatrudnionej kadry Spółka 2021 r. z powodzeniem stworzyła i wprowadziła do obrotu grę fabularną SibirPunk RPG oraz dodatkowe komponenty do tej gry. Wyłącznym dystrybutorem edycji polskiej gry została firma Rebel sp. z o.o. i dzięki temu produkt Spółki znalazł się na wielu półkach sklepowych w całej Polsce. Spółka dokonała również tłumaczenia produktu na język angielski i w I kw. 2023 roku przeprowadziła udaną zbiórkę w ramach crowdfundingu produktowego, na platformie Gamefound. Dodatkowo Spółka pozyskała francuskiego partnera wydawniczego, dzięki któremu gra SibirPunk RPG ukaże się w wersji francuskojęzycznej. W ramach dalszego rozwoju stworzonego produktu Spółka planuje intensyfikację działań w celu pozyskania zachodnich partnerów dystrybucyjnych oraz wydawniczych dla innych lokalizacji językowych.

Prowadzenie przez Spółkę dwóch obszarów ma za zadanie dywersyfikację źródeł przychodu oraz zwiększenie zasięgów dla tworzonych marek poprzez docieranie do rynków ze zróżnicowanymi produktami.