III. Akcjonariat

AkcjonariuszSeria akcjiLiczba akcjiLiczba głosówUdział
w kapitale zakładowym
Udział
w ogólnej liczbie głosów
Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.A, B, G498 100498 10037,51%37,51%
Michał GołkowskiB204 400204 40015,39%15,39%
Marcin ZahorowiczB70 00070 0005,27%5,27%
Pozostali*A, B, C, D, E, F555 500555 50041,83%41,83%
SumaA, B, C, D, E, F, G1 328 0001 328 000100,00%100,00%