XI. Dokument informacyjny

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F i G
do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
[PDF]